Rechtspraak Wmo: huishoudelijke hulp

Wmo 2015. Hulp bij het huishouden. Deugdelijkheid rapport KPMG Plexus in opdracht gemeente Utrecht en rapport Bureau HHM in opdracht van Twentse gemeenten. De rechtbank is van oordeel dat het KPMG-rapport niet deugdelijk tot stand is gekomen. Het baseren van de urennormen op gemiddeldes is in strijd met de strekking van de Wmo 2015. Het is immers de taak van verweerder om te allen tijde maatwerk toe te passen, dus ook bij de standaard taken. Aangezien Bureau HHM voor het resultaat met de grootste omvang, het schoon en leefbaar houden van de woning, gebruik heeft gemaakt van de resultaten van het onderzoek van KPMG, is het HHM-rapport evenmin deugdelijk tot stand gekomen.

Rechtbank Gelderland

Uitspraakdatum: 2018-04-06

 

 

Daan Kuijl