Rechtspraak Wmo: huishoudelijke hulp

Wmo 2015. Hulp bij het huishouden. Deugdelijkheid rapport KPMG Plexus in opdracht gemeente Utrecht en rapport Bureau HHM in opdracht van Twentse gemeenten. De rechtbank is van oordeel dat het KPMG-rapport niet deugdelijk tot stand is gekomen. Het baseren van de urennormen op gemiddeldes is in strijd met de strekking van de Wmo 2015. Het is immers de taak van verweerder om te allen tijde maatwerk toe te passen, dus ook bij de standaard taken. Aangezien Bureau HHM voor het resultaat met de grootste omvang, het schoon en leefbaar houden van de woning, gebruik heeft gemaakt van de resultaten van het onderzoek van KPMG, is het HHM-rapport evenmin deugdelijk tot stand gekomen.

Rechtbank Gelderland

Uitspraakdatum: 2018-04-06

Read More
Daan Kuijl
Daan Spits
Eerste Kamer stemt voor nieuwe wetten gedwongen zorg

De Eerste Kamer heeft vanmiddag voor de invoering van de Wzd, Wfz en Wvggz gestemd. Staatssecretaris Blokhuis en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben de stemming bijgewoond.

Read More
Daan Kuijl
PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Onder welke voorwaarden mag ik gegevens doorgeven aan een andere professional? Op dit soort privacy-vragen vinden jeugdhulpverleners antwoord in de vernieuwde PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming. De app bevatte tot nu alleen informatie voor de jongeren zelf.

Read More
Daan Kuijl
Wat houdt de Wet langdurige zorg in

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hervormd in een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Read More
Daan Kuijl