Mediaton wordt vaak ingezet als er een geschil is, of dreigt te ontstaan rond een Wmo voorziening.

 

Via mediaton gaat een daarvoor opgeleide deskundige met de cliënt en de betrokken instantie in gesprek om te kijken of de verschillende zienswijzen dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Vanwege het feit dat HMP Advies ervaring heeft met beide invalshoeken kunnen wij een neutrale positie innemen t.o.v. het geschil. Als onafhankelijke en objectieve partij kan HMP Advies dan ook worden ingeschakeld voor een mediation traject of voor second opinion betreffende WMO-aanvragen.

Het kan hierbij gaan om een breed mediation-traject, maar eveneens om objectieve bemiddeling op een deelgebied. Maatwerk is te alle tijde mogelijk.

Bespreek met ons de verschillende mogelijkheden welke wij u kunnen bieden.