HMP Advies biedt zijn kennis en expertise aan zowel de Zorgverzekeraars, Aansprakelijkheidsverzekeraars Letselschadebureaus, Letselschade advocaten als wel de Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.

 

Voor alle partijen is het van belang dat bij het vaststellen van de letselschade, niet alleen het functioneren van de benadeelde centraal staat maar dat er ook rekening gehouden wordt met de schadebeperkingplicht.

Een ergotherapeutisch onderzoek en advies kan in dit proces een deel van de bewijslast leveren. Het advies betreft feitelijk een belangrijk verlengstuk van de medische adviseur.

 

Welke winst kan HMP Advies voor uw organisatie betekenen?

 
  • De kosten van HMP Advies liggen lager dan de huidige tarieven van een medisch adviseur
  • De beschikking over een groot netwerk van leveranciers van aanpassingen en voorzieningen
  • De inzet van ergotherapeuten, de specialisten in het analyseren van de gevolgen van letsel op het dagelijks leven
  • De kennis en expertise rondom de regelgeving o.a. Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet waardoor de compensatieplicht adequaat wordt ingevuld

echo-grid-206321.jpg
 

Hoe gaan wij te werk?

 

HMP Advies analyseert de mogelijkheden en beperkingen van benadeelde, waarna een deskundig onafhankelijk advies wordt gegeven over (woning) aanpassingen, voorzieningen en zorg die de kwaliteit van leven voor de benadeelde kunnen optimaliseren.

Het gaat hierbij om adviezen op het gebied van mobiliteit, communicatie, persoonlijke verzorging, zelfzorg, huishouden, wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

Wij verzorgen een heldere tussentijdse rapportage aan de wederzijdse partijen.

Een vervolgtraject behoort tot de mogelijkheden. Hierin worden de door de benadeelde ingezette adviezen geëvalueerd en worden aanbevelingen verstrekt voor een eventueel vervolgtraject.

 

Daarnaast kunnen wij:

 
  • Ondersteunen bij de aanvraag van voorliggende voorzieningen via Wmo – Wlz – zorgverzekering 
  • Begeleiden bij selectie voor voorzieningen en aanpassingen 
  • Benodigde offertes aanvragen

Bent u geïnteresseerd, of wilt u gebruik maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.